EDUKACJA EDUKACJA

EDUKACJAEDUKACJA

O konkursie

O konkursie O konkursie

Muzeum dedykowane Fryderykowi Chopinowi jest próbą portretu kompozytora. Portretu osobowości, jak wskazywał już Ferenc Liszt, pierwszy biograf Chopina, nieuchwytnej, jawiącej się jak kształt wymykający się jednoznacznym definicjom. Osobowości, którą w kolejnych biografiach poddawano reinterpretacjom, niekiedy wykorzystując jako argument w szerszym ujęciu historiozoficznym albo modelowano na kształt i podobieństwo powszechnie przyjętych stereotypów historiografii artystycznej.

Kolekcja muzealna jako rodzaj portretu Chopina – autografy muzyczne kompozytora, jego listy, ikonografia i świadectwa recepcji – staje się punktem wyjścia kolejnych ujęć o zacięciu analitycznego szkicu albo syntetycznego obrazu. Poddając kolekcję ustawicznym rekonfiguracjom, muzeum portretuje Chopina przez ekspozycję stałą i wystawy czasowe, w  których równie ważna jak aspekt wizualny, jest muzyka. Nie tylko dokumentuje zmieniające się wizerunki kompozytora, al. stawia pytania o  ich aktualność i próbuje wyczytać w ich genezie postawy i systemy wartości, którymi posługują się twórcy i odbiorcy.

Wiele portretów powstałych z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora przyniosło refleksję dotyczącą kryzysu nie tyle portretu, ile zdiagnozowało kondycję refleksji nad Chopinem. Charakterystyczne rysy twarzy kompozytora lub utarte motywy (fortepian, wierzba) powielały utrwalone silnie w świadomości zbiorowej bezpieczne stereotypy. Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z  twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w  kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym.