BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Zamówienie nr 25/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Zamówienie nr 25/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

Przedmiotem zamówienia jest:   Stworzenie filmu o digitalizacji zbiorów w Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach projektu Portal Muzyki Polskiej (zdjęcia, montaż, postprodukcja) w roku 2018.Wśród artystów znajdą się czołowi dokumentaliści polscy (Marta Minorowicz – reżyseria, Paweł Chorzępa – zdjęcia; Jan Sadowski – zdjęcia, Marcin Szołtysek -  zdjęcia; Zofia Moruś – dźwięk.

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

Do pobrania:
- Informacja o udzielonym zamówieniu.pdf
- Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.pdf