BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-38/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-38/2018

arodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-38/2018 pn:„Aranżacja szatni na sklep muzealny na parterze oraz wnętrza szatni, holu, przestrzeni edukacyjnej i socjalnej w poziomie „-1” w budynku Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie – 3 części”zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3.pdf
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
- Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.pdf
- Załącznik nr 2 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.zip
- Załącznik nr 3 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy Zadania nr 1-3.pdf
- Załącznik nr 4 do SIWZ-Oświadczenie.pdf
- Załącznik nr 5 do SIWZ-Oświadczenie.pdf
- Załącznik nr 6 do SIWZ-Informacja.pdf
- Załącznik nr 7 do SIWZ-Wykaz robót budowlanych dla Zadań nr 1 i nr 3.pdf
- Załącznik nr 8 do SIWZ-Wykaz usług dla Zadania nr 2.pdf
- Zmiany dotyczące zapisów SIWZ
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf