BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-34/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-34/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-34/2018 pn:„Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu adaptacji oraz aranżacji z przystosowaniem na funkcję usługowo-gastronomiczną Lokalu znajdującego się w kordegardzie budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
- Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.pdf
- Załącznik nr 2 do SIWZ-Dokumentacja projektowa.pdf
- Załącznik nr 3 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy.pdf
- Załącznik nr 4 do SIWZ-Oświadczenie.pdf
- Załącznik nr 5 do SIWZ-Oświadczenie.pdf
- Załącznik nr 6 do SIWZ-Informacja.pdf
- Załącznik nr 7 do SIWZ-Wykaz usług.pdf
- Załącznik nr 8 do SIWZ-Wykaz osób.pdf