BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-20/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-20/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-20/2018 pn: „Konserwacja obiektów metalowych oraz kamiennych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 3 części” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

Do pobrania:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- Załącznik nr 2A do SIWZ Program prac konserwatorskich.pdf
- Załącznik nr 2B do SIWZ Program prac konserwatorskich.pdf
- Załącznik nr 2C do SIWZ Program prac konserwatorskich.pdf
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY_1.pdf
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY_2.pdf