BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-19/2018 pn:„Opracowanie naukowe obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina – 8 części”  zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2, nr 4, nr 6.pdf
- Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części nr 1, nr 3, nr 5 i nr 8.pdf
- Informacja z otwarcia ofert.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
- Załącznik 2a do SIWZ.docx
- Załącznik 2b do SIWZ.docx
- Załącznik 2c do SIWZ.docx
- Załącznik 2d do SIWZ.docx
- Załącznik 2e do SIWZ.docx
- Załącznik 2f do SIWZ.docx
- Załącznik 2g do SIWZ.docx
- Załącznik 2h do SIWZ.docx
- Załącznik 2i do SIWZ.xlsx