BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Postępowanie nr ZP/NIFC-13/2018 Postępowanie nr ZP/NIFC-13/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza postępowanie Nr ZP/NIFC-13/2018 pn: „Ochrona obiektów będących w posiadaniu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie i poza Warszawą” zgodnie z postanowieniami art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 138g ww. ustawy.

Data ogłoszenia: 25.06.2018r.

Do pobrania:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Informacja z otwarcia ofert.pdf
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OOZ.docx
- ZAŁĄCZNIK NR 4-7 DO OOZ.docx
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY ZAPISÓW OOZ.pdf
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf