BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-11/2018 Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-11/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza zamówienie publiczne na usługi społeczne Nr ZP/NIFC-11/2018 pn: „Świadczenie usług hotelarskich realizowanych w 2018 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 4 części”„zgodnie z postanowieniami art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt 1) cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf