BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-6/2018 pn:„Wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jednol. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
- Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.pdf
- Informacja z otwracia ofert.pdf
- Odpowiedzi na pytnia do treści SIWZ.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf