BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-4/2018 pn: „Usługa  drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jednol. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Informacja z otwarcia ofert.pdf
- 2. Odpowiedzi na pytania odnośnie treści SIWZ.pdf
- Odpowiedzi na pytania odnośnie treści SIWZ.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf