BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-1/2018 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-1/2018

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-1/2018 pn: „Usługa drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań promocyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jednol. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Informacja z otwracia ofert.pdf
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
- Informacja o zmiane treści SIWZ.pdf
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówieni- wersja po zmianach.pdf
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - wersja po zmianach.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf