BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-29/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-29/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-29/2017 pn: „Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej oraz świadczenie usług w zakresie planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją digitalizacji i opracowania obiektów muzealnych realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 2 części"
zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
- Odpowiedzi na pytania wraz z informacją o zmianie treści SIWZ.pdf