BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-28/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-28/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-28/2017 pn: "Usługa przygotowania, edycji, produkcji i dostarczenia wydawnictw muzycznych wraz z poligrafią i nośnikami audio CD lub DVD”  zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- DO ZAŁĄCZNIKA NR 2_Rysunek etui z klapką
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf