BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-27/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-27/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-27/2017 pn:Usługa polegająca na wydrukowaniu książki:  „Václav Vilém Würfel w Warszawie i Wiedniu. Fakty i hipotezy”  zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Informacja z otwarcia ofert.pdf
- Informacja o zmianie treści SIWZ.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia.pdf