BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-22/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-22/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-22/2017 pn: „Obsługa techniczna urządzeń i instalacji sanitarnej, elektrycznej, systemu przeciwpożarowego, systemu BMS, monitoringu wizyjnego oraz systemów zabezpieczeń w obiektach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie i Żelazowej Woli: budynek Centrum Chopinowskie ul. Tamka 43, Muzeum Fryderyka Chopina ul. Okólnik 1 oraz budynków na terenie Parku Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – 8 części” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.docx
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf