BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-8/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-8/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-8/2017 pn: „Dostawę sprzętu komputerowego - 2 części” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
- SIWZ.pdf
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf
- ZAŁĄCZNIK NR 1_4_5_6_DO SIWZ.docx
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf