BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-9/2017 pn: „Remont tarasów w obiekcie zabytkowym w systemie projektuj i buduj” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- SIWZ
- Załącznik nr 1 DO SIWZ.docx
- Załącznik nr 2 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy.pdf
- OPINIA ITB TECHNICZNA TARASU WSCHODNIEGO CZ I.pdf
- OPINIA ITB TECHNICZNA TARASU WSCHODNIEGO CZ II.pdf
- Ekspertyza taras zachodni.pdf
- OPINIA TECHNICZNA.pdf
- Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy_.pdf
- ZAŁĄCZNIKI NR 4-5 DO SIWZ.docx
- ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ.docx
- ZAŁĄCZNIKI NR 7-8 DO SIWZ.docx
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
- ZMIANY DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ.pdf
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
- OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY.pdf