BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-7/2017 Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-7/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-7/2017 na: na:„Usługę drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.PDF
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
- Informacja z otwarcia ofert.PDF
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
- Wyjaśnienia do pytań odnośnie treści SIWZ.PDF
- Ogłoszenie o zamówieniu.PDF
- Specyfikacja Istotonych Warunków Zamówienia.PDF
- zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowy-opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
- Załącznik nr 1 do SIWZ wersja po zmianach.doc
- Załącznik nr 2 do SIWZ wersja po zmianach.doc