BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2017 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2017

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-4/2017 pn: „Remont tarasów w obiekcie zabytkowym w systemie projektuj i buduj” zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- Załącznik nr 1 DO SIWZ.docx
- Załącznik nr 2 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy.pdf
- OPINIA ITB TECHNICZNA TARASU WSCHODNIEGO CZ I.pdf
- OPINIA ITB TECHNICZNA TARASU WSCHODNIEGO CZ II.pdf
- Ekspertyza taras zachodni.pdf
- OPINIA TECHNICZNA.pdf
- Załącznik nr 3 do SIWZ_Istotne postanowienia umowy.PDF
- Załącznik nr 4 do SIWZ_JEDZ.xml
- Załączniki nr 5-8 DO SIWZ.docx
- OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI.pdf
- informacja_o_uniewaznieniu_postepowania(1).pdf