BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Prezentacja publiczna projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” Prezentacja publiczna projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie”

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu p.n. „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej na 1 piętrze, przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.

 

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 3 marca 2017 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres jadamska@nifc.pl

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Do pobrania:
- Protokół z publicznej prezentacji projektów POPC 08.03.2017_v1.pdf