Przetargi PRZETARGI

news Zamówienie nr 25/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: Stworzenie filmu o digitalizacji zbiorów w Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach projektu Portal Muzyki Polskiej (zdjęcia, montaż, postprodukcja) w roku 2018. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-39/2018 Dostawa modułowego system reprodukcyjnego wraz z oprogramowaniem sterującym oraz dostawa oświetlenia stanowiska do cyfrowej reprodukcji obrazu – 2 części więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-38/2018 na:„Aranżację szatni na sklep muzealny na parterze oraz wnętrza szatni, holu, przestrzeni edukacyjnej i socjalnej w poziomie „-1” w budynku Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie – 3 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-35/2018 na: "Wykonanie przegród szklanych o parametrach akustycznych w budynku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Tamka 43" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-37/2018 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu książki Pianista. Rozmowy z Garrickiem Ohlssonem” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-34/2018 na:„Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu adaptacji oraz aranżacji z przystosowaniem na funkcję usługowo-gastronomiczną Lokalu znajdującego się w kordegardzie budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-33/2018 na: Elektroniczne opracowanie metadanych dla plików audio w oparciu o standard metadanych utrzymywanych przez Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), dotyczących nagrań koncertowych międzynarodowego festiwalu muzycznego „Chopina i jego Europa” z lat 2007-2008 oraz 2012-2016 oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pochodzących z edycji V-VIII więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-32/2018 na: Wytworzenie metadanych dla obiektów ze zbiorów Fototeki przechowywanych w Bibliotece – Fonotece – Fototece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz ich opracowanie, polegające na stemplowaniu pieczęciami biblioteki i opakowywaniu w odpowiednie opakowania. Metadane będą wprowadzone do systemu Collection Index + (2.41a). Mają spełniać standard Spectrum – 5 części więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-30/2018 Dostawa modułowego system reprodukcyjnego wraz z oprogramowaniem sterującym oraz dostawa oświetlenia stanowiska do cyfrowej reprodukcji obrazu – 2 części więcej »


news Zamówienie nr 24/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum lub poza nim. więcej »


news Zamówienie nr 24/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum lub poza nim. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-31/2018 na:„Świadczenie usług w zakresie planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją digitalizacji i opracowania obiektów muzealnych realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-27/2018 na:„Usługę digitalizacji obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-26/2018 Stworzenie 500 rekordów w katalogu Repertoire International des Source Musicale (RISM) zawierających metadane odnoszące się do pierwodruków Chopinowskich ze zbiorów Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina za pomocą systemu Muscat oraz korekta już istniejących w katalogu rekordów z signum BFF NIFC więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-29/2018 Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 tytułów wydawnictw książkowych więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-28/2018 na: "Konserwację obelisku upamiętniającego Fryderyka Chopina z 1894 roku z jego bezpośrednim otoczeniem (cokół pomnika, ogrodzenie wraz z cokołem) i przygotowanie oceny stanu podłoża (w tym fundamentów) obiektu i jeśli to konieczne dokumentacji prac niezbędnych do pełnej stabilizacji podłoża". więcej »


news Zamówienie nr 23/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: Wynajem Sal Filharmonii Narodowej w Warszawie (Sali Koncertowej i Sali Kameralnej) na organizację przesłuchań konkursowych oraz koncertu laureatów, obsługa Sal i widowni w dniach od 31 sierpnia do 14 września 2018 roku w związku z organizowanym I Międzynarodowym Konkursem Chopinowskim na instrumentach historycznych w Warszawie więcej »


news Zamówienie nr 22/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: Zapewnienie wykonania dzieła polegającego na dyrygowaniu przez Grzegorza Nowaka koncertów inauguracyjnych 1. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych, które odbędą się w dniach 2 i 3 września 2018 roku oraz przesłuchaniach finałowych konkursu i koncertów laureatów, które odbędą się w dniach 12, 13 i 14 września 2018 roku więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-25/2018 na: "Konserwację obelisku upamiętniającego Fryderyka Chopina z 1894 roku z jego bezpośrednim otoczeniem (cokół pomnika, ogrodzenie wraz z cokołem) i przygotowanie oceny stanu podłoża (w tym fundamentów) obiektu i jeśli to konieczne dokumentacji prac niezbędnych do pełnej stabilizacji podłoża". więcej »


news Zamówienie nr 21/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum lub poza nim. więcej »


news Zamówienie nr 20/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Stworzenie 2 making-ofów rejestracji oper Moniuszki w ramach projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej (zdjęcia, montaż, postprodukcja) w roku 2018. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-20/2018 na: "Konserwację obiektów metalowych oraz kamiennych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 3 części". więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2018 na: „Opracowanie naukowe obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina – 8 części” więcej »


news Zamówienie nr 19/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Oprowadzania po Oddziale Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli - Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku oraz wystawach czasowych tam prezentowanych w czasie trwania umowy (jako Edukator) oraz świadczenie usług edukacyjnych (tworzenie scenariuszy, prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum. więcej »


news Zamówienie nr 18/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na:stworzenie 30-sekundowych zapowiedzi koncertów Międzynarodowego Festiwalu „Chopin i Jego Europa” (zdjęcia, montaż, postprodukcja) w roku 2018. więcej »


news Zamówienie nr 17/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Wykonanie przez orkiestrę Sinfonia Varsovia czterech koncertów w dniach: 18 sierpnia 2018 r. pod batutą maestro Grzegorza Nowaka z solistami Januszem Wawrowskim i Michałem Szymanowskim, z programem: Ludomir Różycki: Koncert skrzypcowy op. 70, Zygmunt Stojowski: Rapsodia symfoniczna na fortepian i orkiestrę op. 23, Zygmunt Noskowski: Z życia narodu; dnia 21 sierpnia 2018 r. pod batutą maestro Jacka Kaspszyka z solistami Peterem Donohoe, Olli Mustonenem, Plameną Mangovą z programem: Witold Maliszewski: Koncert fortepianowy b-moll op. 29; Ignacy Jan Paderewski: Fantazja polska gis-moll op. 19; Piotr Czajkowski: Koncert fortepianowy b-moll; oraz dnia 25 sierpnia 2018 r. koncert pod batutą maestro Jacka Kaspszyka i solistami Vadymem Kholodenką, Ludmilem Angelovem z programem: Ferenc Liszt: Salve Polonia; Aleksander Scriabin: Koncert fortepianowy fis-moll op. 20; Maurycy Moszkowski: Koncert fortepianowy h-moll op. 17 oraz koncert pod batutą maestro Jacka Kaspszyka i solistą Dang Thai Sonem z programem: Ignacy Jan Paderewski: Koncert fortepianowy a-moll op. 17. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-18/2018 na: „Elektroniczne opracowanie metadanych dla plików audio w oparciu o standard metadanych utrzymywanych przez Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), dotyczących nagrań koncertowych międzynarodowego festiwalu muzycznego „Chopina i jego Europa” z lat 2009-2011” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-17/2018 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu 2 książek - 2 części” więcej »


news Zamówienie nr 16/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Przygotowanie i wykonanie nagrania studyjnego opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki przez Orkiestrę XVIII wieku w Studio Koncertowym im. Witold Lutosławskiego. więcej »


news Zamówienie nr 15/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Wykonanie koncertów przez Concerto Köln, pod dyrekcją Gianluca Capuano. więcej »


news Postępowanie nr ZP/NIFC-13/2018 na "Ochrona obiektów będących w posiadaniu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie i poza Warszawą" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-16/2018 na:„Opracowanie i redakcję cyfrowych źródłowych edycji nutowych z aparatem krytycznym, utrzymanych w formacie cyfrowej symbolicznej notacji nutowej Humdrum, opartych na pierwodrukach kompozycji Fryderyka Chopina" więcej »


news Prezentacja publiczna projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” więcej »


news Zamówienie nr 14/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: "Wykonanie koncertu i nagrania przez Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej – Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku" więcej »


news Zamówienie nr 1/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 1 ustawy pzp na: "Przeprowadzenie badań naukowych dot. szacunku liczebności artystów i twórców na terenie całej Polski i z uwzględnieniem grup zawodowych związanych z następującymi branżami: sztuki wizualne, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórcy ludowi. Zebrane dane szacunkowe poddane zostaną analizie oraz opracowane w postaci raportu i opublikowane w wersji online oraz w druku." więcej »


news Zamówienie nr 13/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub poza nim. więcej »


news Przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-3/2018 na:"Sprzedaż mebli" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-14/2018 na:„Opracowanie i redakcję cyfrowych źródłowych edycji nutowych z aparatem krytycznym, utrzymanych w formacie cyfrowej symbolicznej notacji nutowej Humdrum, opartych na pierwodrukach kompozycji Fryderyka Chopina – 8 części” więcej »


news Przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-2/2018 na:"Sprzedaż mebli" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-12/2018 na: "Usługę drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Zamówienie nr 12/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na strojenia fortepianów współczesnych oraz historycznych więcej »


news Zamówienie nr 11/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub poza nim. więcej »


news Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-11/2018 dotyczące: „Świadczenia usług hotelarskich realizowanych w 2018 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 4 części” więcej »


news Zamówienie nr 10/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na wykonanie koncertu przez European Union Youth Orchestra pod dyrekcją Pana Gianandrea Noseda, z udziałem Seong-Jin Cho w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Sali im. Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej z programem: Agata Zubel – „Fireworks” (premierowe wykonanie utworu); Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21; Piotr Czajkowski – V Symfonia e-moll op. 64. Koncert odbędzie się w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” w Warszawie. więcej »


news Zamówienie nr 9/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na wykonanie dwóch koncertów – 17 sierpnia 2018 r. na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej przez orkiestrę Kremerata Baltica/ Yulianna Avdeeva/ Gidon Kremer z programem: Franz Schubert/Valentin Silvestrov: „Schubert meets Silvestrov”, Fryderyk Chopin/Victor Kissine: Mazurek a-moll op. 17 nr 4, Nokturn E-dur op. 62 nr 2, Fryderyk Chopin: Koncert fortepianowy e-moll op. 11 oraz dnia 19 sierpnia 2018 r. na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej przez Yulianna Avdeeva/ Gidon Kremer/ Giedre Dirvanauskaite z programem: Mieczysław Wajnberg: Sonata nr 6 na skrzypce i fortepian, Fryderyk Chopin: Trio fortepianowe g-moll op. 8, Dmitrij Szostakowicz: Sonata fortepianowa nr 1, Mieczysław Wajnberg: Trio fortepianowe. Koncerty odbędą się w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” w Warszawie. więcej »


news Zamówienie nr 8/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na wykonanie koncertu przez Bergen Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Eda Gardnera z solistą, Leif Ove Andsnesem w dniu 23 sierpnia 2018 w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej z programem: Ignacy Jan Paderewski – Uwertura Es-dur; Benjamin Britten – Koncert fortepianowy op. 13; Jean Sibelius – II Symfonia D-dur op. 43 oraz na bis: Fryderyk Chopin – Grande Valse Brillante Es-dur op. 18 w orkiestracji Benjamina Brittena. Koncert odbędzie się w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” w Warszawie. więcej »


news Zamówienie nr 7/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: wykonanie trzech koncertów przez Russian National Orchestra pod dyrekcją Pana Mikhaila Pletneva, z udziałem Renaud Capuçon i Dmitry Shishkina w dniach: 26 sierpnia 2018 r. w Sali im. Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej z programem: Mieczysław Karłowicz – Serenada C-dur na orkiestrę smyczkową op. 2, Koncert skrzypcowy A-dur op. 8, Poemat symfoniczny „Stanisław i Anna Oświęcimowie” op. 12, Smutna opowieść op. 13; dnia 27 sierpnia 2018 r. w Sali im. Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej z programem: Igor Strawiński - Scherzo à la russe (wersja symfoniczna); Fryderyk Chopin – Nokturn As-dur op. 32 nr 2 (w aranżacji Igora Strawińskiego); Ignacy Jan Paderewski - Fantazja polska op. 19, Dmitij Szostakowicz - IX Symfonia Es-dur op. 70; oraz dnia 28 sierpnia 2018 r. w Sali im. Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej z programem: Gioacchino Rossini - Uwertura do opery „Wilhelm Tell”; Robert Schumann - Koncert skrzypcowy d-moll, Dmitrij Szostakowicz: XV Symfonia A-dur op. 141. Koncerty odbędą się w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” w Warszawie. więcej »


news Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-10/2018 dotyczące: „Świadczenia usług hotelarskich realizowanych w 2018 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 4 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2018 na:„Opracowanie i redakcję cyfrowych źródłowych edycji nutowych z aparatem krytycznym, utrzymanych w formacie cyfrowej symbolicznej notacji nutowej humdrum, opartych na pierwodrukach kompozycji Fryderyka Chopina – 8 części” więcej »


news Przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-1/2018 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-1/2018 na:"Najem lokali użytkowych" zgodnie z postanowieniami art. 701 oraz art. 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). więcej »


news Postępowanie nr ZP/NIFC-8/2018 na "Obsługę prawną w zakresie doradztwa prawnego świadczoną na rzecz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie" więcej »


news Przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-2/2018 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-2/2018 na:"Sprzedaż mebli" zgodnie z postanowieniami art. 701 oraz art. 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). więcej »


news Zamówienie nr 6/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub poza nim. więcej »


news Zamówienie nr 5/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: "Wielozadaniową obsługę ekspozycji czasowej Fortepiany historyczne Wyjątkowa wystawa instrumentów z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, organizowanej w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz obsługa wydarzeń kulturalnych na wystawie. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-7/2018 na: "Konserwację obiektów metalowych oraz kamiennych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 3 części". więcej »


news Zamówienie nr 4/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Wykonanie koncertu przez orkiestrę Collegium 1704 w dniu 17 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej z programem: Karol Kurpiński Bitwa pod Możajskiem („Wielka symfonia, bitwę wyobrażająca”), Fryderyk Chopin Koncert fortepianowy f-moll op. 21. Koncert będzie Prezentacją pierwszej współczesnej kopii fortepianu Chopinowskiego Fryderyka Buchholtza. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2018 na:„Wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2018 na:„Usługę druku albumu fotografii Fortepian Chopina” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-5/2018 na: "Dostawę sprzętu komputerowego". Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2018 na:„Usługę drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-1/2018 na: „Usługę drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań promocyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” więcej »


news Zamówienie nr 3/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: "Wykonanie przez Orkiestrę Royal Philharmonic Orchestra pod batutą maestro Grzegorza Nowaka dwóch koncertów: dnia 29 sierpnia 2018 r. z programem: Ryszard Wagner – Uwertura na orkiestrę C-dur „Polonia”, Mieczysław Karłowicz – Koncert skrzypcowy op. 8, Ignacy Jan Paderewski – Symfonia h-moll „Polonia” op. 24 oraz dnia 30 sierpnia 2018 r. z programem: Edward Elgar – Preludium symfoniczne „Polonia” op. 76, Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll op. 17, Edward Elgar – Koncert fortepianowy - Slow Movement, Mieczysław Karłowicz – Symfonia e-moll „Odrodzenie” op. 7. Koncerty odbędą się w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” w Warszawie". więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-2/2018 na:Wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej oraz świadczenie usług w zakresie planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją digitalizacji i opracowania obiektów muzealnych realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 2 części więcej »


news Zamówienie nr 1/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub poza nim. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-30/2017 na:„Usługę polegającą na wydrukowaniu publikacji pod tytułem „Fryderyk w Pałacu” wraz z płytą CD dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-29/2017 na:„Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej oraz świadczenie usług w zakresie planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją digitalizacji i opracowania obiektów muzealnych realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 2 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-28/2017 Usługa przygotowania, edycji, produkcji i dostarczenia wydawnictw muzycznych wraz z poligrafią i nośnikami audio CD lub DVD więcej »


news Przetarg pismeny ofertowy nr ZP/C/NIFC-3/2017 na: Sprzedaż mebli więcej »


news Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-25/2017 „Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu wyposażenia wystawienniczego obejmującego 12 stanowisk (stacji) do prezentacji multimediów wykonanego według projektu autorstwa Migliore + Servetto” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-24/2017 na: Druk dwóch książek pokonferencyjnych pt. „The lyric and the vocal element in instrumental music in the nineteenth century” oraz „Chopin und Wien” więcej »