Przetargi PRZETARGI

news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-12/2017 na: "Usługę drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - 2 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2017 na: "Usługę sprzątania obiektów należących do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-11/2017 na: „Dostawę sprzętu komputerowego - 3 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-13/2017 na: Usługę polegającą na wydrukowaniu książki „Polskie ścieżki Chopina” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-10/2017 na: „Wykonanie druku i oprawy trzech woluminów serii faksymilowej” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-8/2017 na: „Dostawę sprzętu komputerowego - 2 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2017 na: „Remont tarasów w obiekcie zabytkowym w systemie projektuj i buduj” więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-7/2017 na:„Usługę drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2017 na: „Remont tarasów w obiekcie zabytkowym w systemie projektuj i buduj” więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-5/2017 na: Usługę polegającą na wydrukowaniu i dostawie publikacji „Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym” w trzech wersjach językowych więcej »


news Prezentacja publiczna projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-3/2017 na:„Usługę pielęgnacji, konserwacji i obsługi Parku w Żelazowej Woli i otoczenia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – 2 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-1/2017 na:„Druk i dostawę 2 tytułów wydawnictw książkowych: - 2 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-2/2017 na:„Usługę polegającą na wydrukowaniu książki „Chopin 1810-2010. Ideas – Interpretations – Influence” wraz z płytą CD” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-28/2016 na: „Usługę sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie wraz z Łącznikiem pod dziedzińcem Muzeum oraz terenu zewnętrznego” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-27/2016 na: „Dostawę sprzętu komputerowego - 3 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-25/2016 na: „Usługę sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie wraz z Łącznikiem pod dziedzińcem Muzeum oraz terenu zewnętrznego” więcej »


news Przetarg cywilnoprawny nr ZP/C/NIFC-1/2016 na: Sprzedaż mebli. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-26/2016 na:„Druk i dostawę 2 tytułów wydawnictw książkowych: - 2 części” więcej »


news Odwołanie prezentacji publicznej projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” więcej »


news Prezentacja publiczna projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-24/2016 na: „Wykonanie portalu NIFC oraz aplikacji mobilnych dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w latach 2016/2017/2018” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-23/2016 na: „Usługę wykonania trawników i rabat z wymianą ziemi i kory w Parku – Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-22/2016 na: "Dostawę sprzętu komputerowego - 4 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-20/2016 na: "Opracowanie – ulepszenie systemu stabilizacji warunków klimatycznych. Wykonanie dokumentacji projektu systemu VRV oraz usprawnienie istniejącej klimatyzacji w budynku Muzeum Fryderyka Chopina z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wykonanie prac zgodnie z projektem, ostatecznym pozwoleniem na budowę z uzyskaniem ostatecznego odbioru wykonanych prac na podstawie projektu, pozwolenia na budowę i aktualnie obowiązujących przepisów" więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC–18/2016 na „Usługę polegającą na wydrukowaniu pięciu książek – 2 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC–19/2016 na „Usługę polegającą na wydrukowaniu albumu zdjęć „Niedenthal Chopin 2015” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-15/2016 na: "Opracowanie – ulepszenie systemu stabilizacji warunków klimatycznych. Wykonanie dokumentacji projektu systemu VRV oraz usprawnienie istniejącej klimatyzacji w budynku Muzeum Fryderyka Chopina z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wykonanie prac zgodnie z projektem, ostatecznym pozwoleniem na budowę z uzyskaniem ostatecznego odbioru wykonanych prac na podstawie projektu, pozwolenia na budowę i aktualnie obowiązujących przepisów" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-17/2016 na: "Naprawę elewacji szklanej CD-OZ1 w budynku CD na terenie zabytkowego parku otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli" więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-16/2016 na „Opracowanie projektu wielobranżowego dostosowania Muzeum Fryderyka Chopina do aktualnych przepisów p.poż z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wykonanie prac zgodnie z projektem, ostatecznym pozwoleniem na budowę z uzyskaniem ostatecznego odbioru Państwowej straży Pożarnej wykonanych prac na podstawie projektu, pozwolenia na budowę i aktualnie obowiązujących przepisów p. poż." więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2016 na: Naprawę elewacji szklanej CD-OZ1 w budynku CD na terenie zabytkowego parku otaczającego Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-13/2016 na „Druk wydawnictw Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – wykonanie druku i oprawy 5 woluminów serii faksymilowej" więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-12/2016 Usługi drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie – 2 części. więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-3/2016 na: Rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych na loty rejsowe, czarterowe krajowe oraz zagraniczne dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych i podróży służbowych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-40/2015 na:„Usługę polegającą na wydrukowaniu książki: George Sand „Historia mojego życia” – wydanie pięciotomowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” więcej »