Przetargi PRZETARGI

news Zamówienie nr 6/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub poza nim. więcej »


news Zamówienie nr 5/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: "Wielozadaniową obsługę ekspozycji czasowej Fortepiany historyczne Wyjątkowa wystawa instrumentów z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, organizowanej w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz obsługa wydarzeń kulturalnych na wystawie. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-7/2018 na: "Konserwację obiektów metalowych oraz kamiennych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 3 części". więcej »


news Zamówienie nr 4/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Wykonanie koncertu przez orkiestrę Collegium 1704 w dniu 17 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej z programem: Karol Kurpiński Bitwa pod Możajskiem („Wielka symfonia, bitwę wyobrażająca”), Fryderyk Chopin Koncert fortepianowy f-moll op. 21. Koncert będzie Prezentacją pierwszej współczesnej kopii fortepianu Chopinowskiego Fryderyka Buchholtza. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2018 na:„Wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2018 na:„Usługę druku albumu fotografii Fortepian Chopina” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-5/2018 na: "Dostawę sprzętu komputerowego". Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2018 na:„Usługę drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-1/2018 na: „Usługę drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań promocyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” więcej »


news Zamówienie nr 3/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: "Wykonanie przez Orkiestrę Royal Philharmonic Orchestra pod batutą maestro Grzegorza Nowaka dwóch koncertów: dnia 29 sierpnia 2018 r. z programem: Ryszard Wagner – Uwertura na orkiestrę C-dur „Polonia”, Mieczysław Karłowicz – Koncert skrzypcowy op. 8, Ignacy Jan Paderewski – Symfonia h-moll „Polonia” op. 24 oraz dnia 30 sierpnia 2018 r. z programem: Edward Elgar – Preludium symfoniczne „Polonia” op. 76, Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll op. 17, Edward Elgar – Koncert fortepianowy - Slow Movement, Mieczysław Karłowicz – Symfonia e-moll „Odrodzenie” op. 7. Koncerty odbędą się w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa” w Warszawie". więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-2/2018 na:Wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej oraz świadczenie usług w zakresie planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją digitalizacji i opracowania obiektów muzealnych realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 2 części więcej »


news Zamówienie nr 1/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich w czasie trwania umowy (jako Animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń kulturalnych w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub poza nim. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-30/2017 na:„Usługę polegającą na wydrukowaniu publikacji pod tytułem „Fryderyk w Pałacu” wraz z płytą CD dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-29/2017 na:„Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektem z wykorzystaniem metodyki Scrum do części wytwórczej projektu (zgodnie z podręcznikiem The Scrum GuideTM) i metodyki tradycyjnej w części zarządczej oraz świadczenie usług w zakresie planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją digitalizacji i opracowania obiektów muzealnych realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - 2 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-28/2017 Usługa przygotowania, edycji, produkcji i dostarczenia wydawnictw muzycznych wraz z poligrafią i nośnikami audio CD lub DVD więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-27/2017 Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Václav Vilém Würfel w Warszawie i Wiedniu. Fakty i hipotezy” więcej »


news Przetarg pismeny ofertowy nr ZP/C/NIFC-3/2017 na: Sprzedaż mebli więcej »


news Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli więcej »


news ROZEZNANIE RYNKU dotyczy: Realizacji na żywo audiowizualnej transmisji (streaming) obrad Ogólnopolskiej Konferencji Kultury na kanale Instytutu na portalu YouTube oraz na portalu Facebook. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-26/2017 "Dostawa sprzętu komputerowego 7 części więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-25/2017 „Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu wyposażenia wystawienniczego obejmującego 12 stanowisk (stacji) do prezentacji multimediów wykonanego według projektu autorstwa Migliore + Servetto” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-24/2017 na: Druk dwóch książek pokonferencyjnych pt. „The lyric and the vocal element in instrumental music in the nineteenth century” oraz „Chopin und Wien” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-22/2017 na: "Obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnej, elektrycznej, systemu przeciwpożarowego, systemu BMS, monitoringu wizyjnego oraz systemów zabezpieczeń w obiektach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie i Żelazowej Woli: budynek Centrum Chopinowskie ul. Tamka 43, Muzeum Fryderyka Chopina ul. Okólnik 1 oraz budynków na terenie Parku Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – 8 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-21/2017 na:Rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych na loty rejsowe i/lub czarterowe krajowe i/lub zagraniczne dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych i podróży służbowych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2017 na: "Digitalizację zbiorów muzycznych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie, Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz kolekcji muzykaliów Archiwum Jasnogórskiego w Częstochowie wraz z zapisem na dyskach przenośnych i dostarczeniem do siedziby zamawiającego więcej »


news Przetarg cywilnoprawny nr ZP/C/NIFC-2/2017 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg cywilnoprawny nr ZP/C/NIFC-2/2017 na:"Sprzedaż samochodu osobowego marki Chrysler Grand Voyager SE 2.8 CRD" zgodnie z postanowieniami art. 701 oraz art. 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). więcej »


news Przetarg cywilnoprawny nr ZP/C/NIFC-1/2017 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg cywilnoprawny nr ZP/C/NIFC-1/2016 na:"Sprzedaż samochodu osobowego marki Chrysler Grand Voyager SE 2.8 CRD" zgodnie z postanowieniami art. 701 oraz art. 703-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-20/2017 Usługę polegającą na wydrukowaniu książki programowej XIII Festiwalu „Chopin i jego Europa” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-18/2017 na: "Usługę polegającą na wydrukowaniu i dostawie publikacji: „Ostateczną rzeczą jest prostota”. Bach – Mozart – Chopin w wersji dwujęzycznej: ISBN 978-83-64823-58-9, w nakładzie 300 egz." więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-17/2017 na: "Usługę drukowania plakatów dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-16/2017 dotyczące:„Świadczenia usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię pięciogwiazdkową na rzecz wykonawców koncertów oraz innych imprez artystycznych i ich organizatorów, uczestników konferencji itp. realizowanych w 2017r. dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-14/2017 na: "Usługę drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - 2 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-15/2017 na:„Organizację i prowadzenie promocji wydawnictw Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz reprezentację Instytutu na krajowych i międzynarodowych targach muzycznych i książkowych oraz współpracę z działem promocji w związku z pozyskaniem sponsorów Instytutu” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-12/2017 na: "Usługę drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - 2 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2017 na: "Usługę sprzątania obiektów należących do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-11/2017 na: „Dostawę sprzętu komputerowego - 3 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-5/2017 na: Usługę polegającą na wydrukowaniu i dostawie publikacji „Opera Chopina – Fryderyk w Teatrze Narodowym” w trzech wersjach językowych więcej »


news Przetarg nieograniczony Nr Zp/NIFC-3/2017 na:„Usługę pielęgnacji, konserwacji i obsługi Parku w Żelazowej Woli i otoczenia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – 2 części” więcej »