Biuletyn Informacji Publicznej - NIFC Biuletyn Informacji Publicznej - NIFC

Program Fryderyk Chopin Program Fryderyk Chopin

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Fryderyk Chopin" - celem programu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina. Program realizowany jest poprzez m.in.: propagowanie wiedzy o Chopinie, promocję twórczości muzycznej w kraju i za granicą, wspieranie rozwoju utalentowanych młodych muzyków, stymulowanie rozwojem oryginalnych badań naukowych, rozbudzanie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami obecności Fryderyka Chopina, udostępnienie archiwaliów związanych z ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz ich zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem.

 

Rok 2009

Decyzją Ministra został zmniejszony budżet na II nabór.
Dostępne środki to: 873.203 zł.

Wyniki II naboru 2009 roku: