MAŁA AKADEMIA CHOPINOWSKA MAŁA AKADEMIA CHOPINOWSKA

Mała Akademia Chopinowska

Mała Akademia Chopinowska Mała Akademia Chopinowska

Mała Akademia Chopinowska to oferta Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina skierowana do dzieci w trzech grupach wiekowych.

Od lutego do czerwca 2016 roku w Muzeum Chopina odbywać się będzie czwarta już edycja tego cyklu. Są one interdyscyplinarną formą zabawy edukacyjnej łączącej ze sobą głównie warsztaty muzyczne i plastyczne, ale także aktorskie i taneczne.

Tematy poszczególnych spotkań dla grupy najstarszych uczestników związane są z treściami wystawy czasowej Muzeum Fryderyka Chopina na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców (1.03-31.06.2016).

W związku z interdyscyplinarnym charakterem zajęć w czwartej edycji pojawi się także wątek sztuki widowiskowej, jaką jest teatr.

Celem poprzednich edycji było wprowadzenie dzieci w świat kultury i kształtowanie młodzieńczych gustów. Dlatego też zakładając kontynuację zamierzeń, czwarta edycja, w swych działaniach nawiązywać będzie do Roku Williama Szekspira.

Tematy zajęć wiążą się z twórczością popularnych artystów i poruszają takie wątki jak: portret i sztuka współczesna (jako realizacja programu związanego z wystawą czasową) oraz przenikanie sztuk. Na zajęciach wykorzystywana będzie literatura dziecięca inspirująca się wątkami ludowymi i baśniowymi oraz dziecięca ilustracja. W grupie najmłodszych uczestników tematy zostały dostosowane do wieku, w związku z tym nie będą szczegółowo dotyczyły wątków obecnych w pozostałych dwóch starszych grupach.

Zapraszamy do udziału w zajęciach interdyscyplinarnych: umuzykalniających, rozwijających umiejętności manualne, a także poszerzających wiedzę o Chopinie. Każde ze spotkań ma inspirować do samodzielnych poszukiwań, twórczego pogłębiania wiedzy i doskonalenia różnych umiejętności.

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w Muzeum Fryderyka Chopina (ul. Okólnik 1) w trzech grupach wiekowych:

  • gr. I: 3-4 lata: w godz. 11.15 - 12.15
  • gr. II: 5-6 lat: w godz. 12.15 - 13.45
  • gr. III: 7-10 lat: w godz. 12.15 - 13.45

Wstęp płatny (18 zł/pojedyncze zajęcia, 60 zł/karnet na 4 zajęcia) po dokonaniu rezerwacji pod nr. tel. (22) 44 16 251/252 lub e-mailowo: bilety.muzeum@nifc.pl.

GALERIA ZDJĘĆ 

Udział w zajęciach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć (w tym wizerunków uczestników) oraz na pokazywanie lub rozpowszechnianie tego materiału. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Instytutu.

 

 


Galeria fotografii »
 
mini