POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Spacery

Warszawa: Spacery Warszawa: Spacery

Na podstawie informacji zawartych w korespondencji Chopina i osób z nim związanych, a także przekazów pamiętnikarskich, można podjąć próbę rekonstrukcji codziennych tras Chopina po Warszawie.

  • Już jako dziecko poznał dokładnie okolice Uniwersytetu Warszawskiego. Ulubionym miejscem zabaw Fryderyka i jego kolegów była pobliska „Botanika", czyli park na skarpie za Pałacem Kazimierzowskim, a także ulica Oboźna, która zimą zamieniała się w stromą ślizgawkę.
  • Znał prawdopodobnie każdy budynek na Krakowskim Przedmieściu, począwszy od nowo zbudowanego Pałacu Staszica, gdzie miało swą siedzibę Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przez okolice Koziej, przy której znajdowała się poczta i jego ulubiona kawiarnia „Pani Brzezińska", aż do kolumny Zygmunta, w pobliżu której - w gmachu „po Bernardynkach" - mieściło się Konserwatorium. Przechadzał się zapewne po Starym Mieście i odwiedzał na Podwalu swych kolegów, m.in. Józefa Reinschmidta.
  • Zapewne jedną z częściej przemierzanych przez niego tras była droga z Krakowskiego Przedmieścia w okolice Teatru Narodowego, mieszczącego się wówczas przy Placu Krasińskich. Krakowskie Przedmieście i ulicę Miodową łączyła za czasów Chopina przechodnia kamienica, zwana Kamienicą Roeslera. Przy ulicach Miodowej i Długiej mieściły się sklepy z instrumentami muzycznymi i kawiarnie „Pod Kopciuszkiem", „Dziurka" i „Honoratka", a także jego ulubiona księgarnia u Brzeziny. W tym samym budynku, w którym znajdowała się kawiarnia „Pod Kopciuszkiem", mieszkali zaprzyjaźnieni z Chopinami Wodzińscy.
  • Jego serdeczny przyjaciel Tytus Woyciechowski podczas swych pobytów w Warszawie zatrzymywał się prawdopodobnie w domu Chodkiewicza przy ulicy Miodowej. Przy Długiej mieszkał Maurycy Mochnacki, a naprzeciwko Joachim Lelewel.
  • Z tych okolic blisko już było na ulicę Świętojerską, którą zapewne przemierzał idąc z wizytą na Nowe Miasto, gdzie mieszkał jego kolega Alfons Brandt oraz darzony przez Fryderyka wielką sympatią Romuald Hube.
  • Na dłuższe wyprawy w kierunku Żoliborza i Bielan wybierał się zwykle z Tytusem Woyciechowskim, by w Konwikcie Pijarów na Żoliborzu odwiedzić Leopolda Poletyłłę.
  • Z Marcelim Celińskim przemierzał często trasę prowadzącą od Nowego Światu w kierunku Placu Trzech Krzyży. Na Marszałkowskiej zaś odwiedzał rodzinę Pruszaków.
  • Chopin bywał w okolicach swego pierwszego mieszkania na Placu Saskim, gdzie z kościoła ewangelickiego, najwyższego wówczas budynku, podziwiał widok na Warszawę. Bywał na Mazowieckiej, gdzie swój zakład miał Buchholtz - fabrykant fortepianów, a także na Senatorskiej u Philipeusa i Odyńca oraz u Kajetana Koźmiana na Bielańskiej.
  • Powyższe opisy to jedynie próba wskazania najczęściej przez Chopina odwiedzanych miejsc w stolicy. Mimo, iż zachowało się do dziś niewiele z oryginalnej dziewiętnastowiecznej zabudowy Warszawy, zapewne interesujące mogą się okazać trasy wytyczone miejskim szlakiem kompozytora.