POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Księgarnie Warszawa: Księgarnie

Przy ulicy Miodowej (nr hip. 481) mieściła się księgarnia i skład nut Antoniego Brzeziny, jedno z najczęściej odwiedzanych przez Chopina miejsc w Warszawie. W liście do Tytusa Woyciechowskiego z 3 października 1829 r. pisał: Do Brzeziny co dzień chodzę (B. E. Sydow, Korespondencja, I, s. 108).

  • Regularnie zaopatrywał się tu w nuty i książki. W przylegającym do księgarni pokoiku znajdował się fortepian, na którym chętnie przegrywał nowe utwory.
    W pracowni litograficznej Brzeziny Chopin wydał też kilka swoich utworów.
  • Także przy ulicy Miodowej, w budynku zwanym później domem Kronenberga, (nr hip. 486 B), miał swój skład nut i sklep z instrumentami muzycznymi Karol Ludwik Magnus.
  • Kolejnym miejscem, którego Chopin z pewnością nie omijał przechodząc Miodową, był skład muzyczny Franciszka Klukowskiego (nr hip. 489), gdzie sprzedawano wyłącznie artykuły związane z muzyką - głównie nuty i instrumenty.
  • Zapewne zaopatrywał się też w księgarni "Dal Trozza" przy Senatorskiej (nr hip. 496), w składzie Sztuk Pięknych Francuza Poiriégo, znajdującym się w Pałacu Wincentego Krasińskiego, gdzie Chopinowie wynajmowali mieszkanie, także w księgarni "pod filarami" Natana Glücksberga przy Miodowej, jak również w drukarni pijarów, gdzie nie tylko wydawano, ale też sprzedawano książki.
  • Długie godziny spędzał Fryderyk w najlepszej wówczas warszawskiej fabryce fortepianów - zakładzie Buchholtza przy rogu ulic Mazowieckiej i Świętokrzyskiej (nr hip. 1352). Próbował tam nowe instrumenty, miał także dogodne warunki do przegrywania skomponowanych przez siebie utworów na dwa fortepiany. Buchholtz nie mógłby sobie chyba wymarzyć lepszej reklamy produkowanych w swoim warsztacie instrumentów, niż rekomendacja tego najwspanialszego wówczas warszawskiego pianisty.