POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Pałac Morsztynów

Warszawa: Pałac Morsztynów Warszawa: Pałac Morsztynów

W starej siedzibie Resursy Kupieckiej w Pałacu Morsztynów, znajdującym się przy ulicy Miodowej pod obecnym numerem 10, Chopin dał koncert 19 grudnia 1829 r. Sprawozdanie z tego występu ukazało się w prasie następnego dnia: 'Członkowie Resursy Kupieckiej, Starą zwanej, przepędzili wczorajszy wieczór muzykalny w lokalu Resursy bardzo przyjemnie. Rozpoczął go P. Bielawski koncertem z towarzyszeniem orkiestry; po nim śpiewał P. Copello z akompaniamentem Pana Chopin. Śpiewowi Pana Dorville, artysty teatru francuskiego, akompaniował Pan Soliva, następnie zajął P. Bielawski słuchaczów, grając solo, a fantazje Pana Chopin z rozmaitych znanych melodii zakończyły wieczór' [1]

Historia budynku sięga końca XVII w. W latach dwudziestych XIX stulecia stanowił własność Stowarzyszenia Warszawskich Kupców. W 1829 r. nastąpił rozłam stowarzyszenia i tzw. Resursa Kupiecka przeniosła się do siedziby przy Krakowskim Przedmieściu.

Pałac Morsztynów jest obecnie siedzibą Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.


[1] "Kurier Polski" nr 19 z dnia 20 grudnia 1829 r.