POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Pałac Radziwiłłowski

Warszawa: Pałac Radziwiłłowski Warszawa: Pałac Radziwiłłowski

Pałac Radziwiłłowski, inaczej zwany Namiestnikowskim, mieszczący się przy Krakowskim Przedmieściu (dwieście lat temu pod nr 387) to, jak się zdaje, miejsce pierwszego publicznego występu Fryderyka Chopina. Koncert odbył się 24 lutego 1818 r., a zorganizowany został z inicjatywy Zofii hr. Zamoyskiej przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, którego prezesem był w tych latach Julian Ursyn Niemcewicz. Ośmioletni wówczas, genialny pianista wykonał jeden z koncertów fortepianowych W. Jíroveca. [1] 

Pałac Radziwiłłowski został zbudowany w XVII w.; należał kolejno do Koniecpolskich i Lubomirskich, najdłużej zaś stanowił własność rodziny Radziwiłłów. Na początku XVIII w. przebudowano go w stylu klasycystycznym, a w 1821 r. od strony ulicy ustawiono kamienne lwy - rzeźby autorstwa Camillo Landiniego. W 1817 r. pałac odkupiony został od Radziwiłłów i stał się siedzibą carskiego namiestnika. Po I wojnie w gmachu mieściło się Prezydium Rady Ministrów. Budynek nazywany jest dzisiaj Pałacem Prezydenckim; od 1994 r. jest siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej oraz miejscem spotkań i rozmów z oficjalnymi gośćmi głowy państwa.


[1] lit. H. Wróblewska-Straus, M. Tomaszewski

Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini