POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Biblioteka

Warszawa: Biblioteka Warszawa: Biblioteka

W Bibliotece Uniwersyteckiej, mieszczącej się wówczas w gmachu główny Pałacu Kazimierzowskiego, Chopin studiował partytury oraz literaturę i pisma poświęcone muzyce. Równie ważny zbiór stanowiła dla niego książnica Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, znajdująca się w budynku, zwanym obecnie Pałacem Staszica przy Nowym Świecie.

Pałac Staszica został wzniesiony w latach 1820-23 według projektu Antonio Corazziego, na miejscu osiemnastowiecznego kościoła Dominikanów Obserwantów. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. na polecenie zaborców został przebudowany w stylu rusko-bizantyńskim na cerkiew. W latach 1924-26 Marian Lalewicz przywrócił obiektowi klasycystyczny charakter. Powojenna rekonstrukcja projektu Piotra Biegańskiego przywróciła mu formę architektoniczną, nadaną przez Corazziego. Obecnie pałac jest siedzibą Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Przed pałacem znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika autorstwa Bertela Thorvaldsena, wzniesiony i uroczyście odsłonięty w 1830 r. Podczas wojny pomnik został częściowo zniszczony, a następnie wywieziony przez Niemców na Zachód. W 1945 r. powrócił na swoje dawne miejsce, a cztery lata później odzyskał pierwotny wygląd.

Zarówno budynek, jak i pomnik wzniesione zostały z inicjatywy i staraniem ówczesnego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wybitnego pisarza, filozofa i uczonego, Stanisława Staszica (1755-1826). Po śmierci wystawiono jego ciało w pałacu, a następnie złożono na Bielanach przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na pogrzebie był obecny Chopin, który zamieścił obszerną relację z tych uroczystości w liście do Jana Białobłockiego. Grób i popiersie Staszica znajdują się przy zewnętrznej, lewej ścianie kościoła (patrząc od głównego wejścia do świątyni). Kościół Kamedułów NP NMP został wzniesiony w latach 1669-1710. Mieści się przy ulicy Dewajtis, na terenie Lasku Bielańskiego, nieopodal zabudowań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Galeria fotografii »
 
mini mini