POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Królewski Uniwersytet Warszawski

Warszawa: Królewski Uniwersytet Warszawski Warszawa: Królewski Uniwersytet Warszawski

W latach 1826-29 Chopin uczęszczał do Szkoły Głównej Muzyki stanowiącej Oddział Muzyczny, czyli część Oddziału Sztuk Pięknych Warszawskiej Almae Matris. Choć wykłady teoretyczne prowadzono w salach uczelni, to jednak władze Uniwersytetu życzyły sobie, by zajęcia praktyczne gry na instrumentach i kompozycji odbywały się poza terenem szkoły, w gmachu Konserwatorium, w sąsiedztwie Zamku Królewskiego.

Uczęszczanie do Szkoły Głównej Muzyki dawało uprawnienia do uczestniczenia w wykładach uniwersyteckich. Każdy student musiał jednak uzyskać aprobatę swoich planów, zarówno od rektora Elsnera, jak i dziekana Bentkowskiego. Jesienią 1826 r. Fryderyk pisał do Jana Białobłockiego: 'Chodzę do Elsnera na kontrapunkt ścisły, 6 godzin na tydzień, słucham wykładów Brodzińskiego, Bentkowskiego i innych, w jakimkolwiek związku będących obiektów z muzyką'. [1]

Nie ma pewności co do systematycznego uczestnictwa Fryderyka w wykładach wymienionych we fragmencie listu, ponieważ z analizy harmonogramu zajęć wynika, że pokrywały się one z najważniejszymi dla młodego muzyka, obowiązkowymi lekcjami u Elsnera. Wiadomo natomiast, że Chopin na pewno brał udział w zajęciach śpiewu, prowadzonych przez Walentego Kratzera.


[1] Korespondencja Fryderyka Chopina, red. B. E. Sydow, T. I, s. 73

Galeria fotografii »
 
mini mini