POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Pałac Kazimierzowski

Warszawa: Pałac Kazimierzowski Warszawa: Pałac Kazimierzowski

Po przeprowadzce w marcu 1817 r. z Pałacu Saskiego rodzina Chopinów zajmowała przez dziesięć następnych lat obszerne mieszkanie na drugim piętrze lewej oficyny Pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Chopinowie prowadzili tam, cieszącą się wysoką renomą, pensję dla chłopców, pochodzących zazwyczaj spoza Warszawy, którzy uczyli się na niej lub uczęszczali do Liceum Warszawskiego (w głównym budynku Pałacu Kazimierzowskiego). Ze wzmianek zawartych we wspomnieniach pensjonariuszy wnioskować można, że w skromnym, lecz niezwykle schludnym domu Chopinów panowała przyjazna atmosfera i, mimo praktykowanego na co dzień francuskiego, dominowały polskie zwyczaje. W najbliższym sąsiedztwie mieszkały profesorskie rodziny, m.in. Samuela Bogumiła Lindego i Juliusza Henryka Kolberga.

Budowa pałacu została ukończona w 1634 r. Pierwotnie należał on do żony króla Jana Kazimierza, Marii Ludwiki Gonzagi i pełnił rolę letniej rezydencji królewskiej. Następnymi właścicielami byli kolejno: Jan III Sobieski, jego syn Konstanty, August II Mocny i August III. W latach 1765-95 w murach gmachu miała siedzibę Szkoła Rycerska, powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od 1815 r. w budynku mieściło się Liceum Warszawskie, ponadto miały tu swe siedziby tworzące się wówczas instytucje naukowe.

Lewa oficyna Pałacu Kazimierzowskiego, w której mieszkali Chopinowie, (obecnie nazywana Gmachem Porektorskim), należy do Uniwersytetu Warszawskiego. W budynku tym mieści się m.in. Instytut Orientalistyczny i Instytut Historii Sztuki.

Na szczytowej ścianie lewej oficyny Pałacu, na wysokości pierwszego piętra została wmurowana płaskorzeźba z wizerunkiem Chopina, według medalionu J. F. A. Bovy'ego oraz tablica upamiętniająca pobyt kompozytora z napisem: W gmachu tym mieszkał Fryderyk Chopin w latach 1817-1827.

 


Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini
mini mini