POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Obrowo

Obrowo Obrowo

Ważną i wielokrotnie wymienianą miejscowością w chopinowskiej korespondencji było Obrowo, należące wówczas do rodu Romockich, z którego wywodziła się Józefa, późniejsza żona Dominika Dziewanowskiego.

Jest wielce prawdopodobne, że kilkanaście lat po szafarskich wakacjach Fryderyka w Obrowie przebywała siostra Chopina , która tak pisała do brata w liście z października 1842 r.:

'Mój najdroższy Fryderyku,
Dziś tydzień wróciłam z trzymiesięcznej wędrówki po świecie; dwa miesiące siedziałam na kuracji dzieci w Ciechocinku, a jeden byłam u Familii Romockich i całą rodzinę Dziewanowskich młodych i starych objechałam. Wszędzie Cię serdecznie wspominają. Już w Szafarni Twoje ławki własnej roboty nie egzystują, tylko imitacje z miłym wspomnieniem Ciebie.
' [1]

Sam kompozytor rozpoczyna swoją relację w Kuryerze Szafarskim następująco:

'Dnia 20 bm. w Obrowie było okrężne. Cała wieś zgromadzona przede dworem szczerze się weseliła, szczególniej po wódce, a dziewczyny piskliwym semitoniczno-fałszywym wyśpiewywały głosem [...]' [2]

Z pewnością pobyt czternastoletniego Chopina w Obrowie wywarł na nim duże wrażenie. Właśnie tam, bodaj po raz pierwszy w życiu, zetknął się z wiejską muzyką Ziemi Dobrzyńskiej, wysłuchał kapeli, przyśpiewek, zobaczył tańce. Rok później, 26 sierpnia 1825 r., w liście do rodziców napisanym z Szafarni, zdał obszerną i niezwykle barwną relację z dożynek. Dowiadujemy się, że kompozytor nie tylko przysłuchiwał się radosnej zabawie wieńczącej żniwa, ale czynnie w niej uczestniczył: sam grał na basach, a nawet tańczył, co sprawiło mu wiele radości.

W Obrowie zachował się dwór, w którym gościł Fryderyk Chopin u Hieronima Romockiego. Murowany budynek został zbudowany na przełomie XVIII i XIX w., a następnie nieznacznie przebudowany w 1898 r. Jego pierwszym udokumentowanym właścicielem był Jan Romocki (druga połowa XVIII w.).

Obecnie w dworku mieści się Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Rada Gminy i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W pobliżu dworu znajduje się niewielki park ze starym i cennym drzewostanem.

Obrowo położone jest w powiecie toruńskim, po obu stronach drogi krajowej nr 10.

W okolicy warto zobaczyć:

  • kościół św. Wawrzyńca (z dwoma rokokowymi ołtarzami bocznymi z drugiej połowy XVIII w.) w Dobrzejewicach
  • kościół parafialny (z barokową chrzcielnicą z XVII w.) w Osieku nad Wisłą,
  • kościół parafialny z 1848 r. i dwór klasycystyczny w Łążynie
  • pałac i park w Zębowie
  • chłopskie chałupy z XIX w. (tzw. "dobrzynki")

[1] Korespondencja Fryderyka Chopina, red. B. E. Sydow, T. II, s. 70
[2] K. Kobylańska, Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, s. 36

Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini