POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Gulbiny Gulbiny

W Gulbinach nad jeziorem Długie istniał dawniej dwór i park. Zrujnowany budynek został rozebrany w 1959 r. Starsi mieszkańcy Gulbin zachowali w pamięci jego wygląd: drewniany, kryty strzechą, parterowy, z gankiem o elementach murowanych. Dziś nie ma po nim śladu. Pozostały natomiast fragmenty parku ze starodrzewem oraz część dawnego układu przestrzennego. Jego założycielem był około 200 lat temu Alojzy Piwnicki, a ostatnimi właścicielami - Bolesław Brzezicki i Helena z Piwnickich Brzezicka, którzy zostali zamordowani przez Niemców w swym domu (podobnie jak wielu innych ziemian z tego terenu).

Gulbiny i Ugoszcz należą do gminy Brzuze w powiecie rypińskim. Brzuze sąsiaduje z gminą Radomin. Krajobraz tych okolic jest zróżnicowany, obfity w pagórki i jeziora, ze stosunkowo niewielką ilością lasów.

W okolicy warto zobaczyć:

  • grodziska wczesnośredniowieczne w Żałem ("Kopiec"), Somsiorach ("Szaniec") i Kleszczynie
  • sanktuarium Św. Rodziny w kaplicy odpustowej z 1704 r., z cudownym         źródełkiem w Studziance
  • kościół parafialny w Trąbinie z 1881 r.
  • kaplicę w Ostrowitem z 1930 r. (poświęconą pamięci uczestników wojny         polsko-bolszewickiej)
  • dwór z XIX w. w Ostrowitem