Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres

Edward Wolff

Edward Wolff

*15 IX 1816 Warszawa, †16 X 1880 Paryż

Edward (Edouard) Wolff, polski pianista i kompozytor.

Był synem Józefa Wolffa, słynnego lekarza melomana i Eleonory z d. Oestreicher, pianistki amatorki, z którą zaczął naukę gry na fortepianie. Od 1828 r. przebywał w Wiedniu na studiach u V. Würfla. W 1832 wrócił do Warszawy, gdzie zaczął prywatną naukę kompozycji u J. Elsnera. Brał udział w koncertach warszawskich, gając utwory swoje i Chopina. W 1835 r. udał się do Paryżu i dzięki Chopinowi wszedł bardzo szybko w interesujące koła muzyczne. Dobry pianista, mający niesłychaną łatwość pisania, w krótkim czasie stał się znanym pianistą-komozytorem.

Początkowo był stałym gościem u Chopina, czasami nawet jego kopistą "[...] Posyłam Ci Preludia, przepisz Ty i Wolff" (list  Chopina do Fontany z Valdemosy 22 stycznia 1839).[1] Jednak ich stosunki szybko się ochłodziły. Chopin tak pisał do Fontany z Nohant 20 października 1841 "Polecam Ci jeszcze raz moje Allegro. Wolffowi go nie pokazuj, bo on tam zawsze coś zwędzi i wprzódy wydrukuje".[2] 

Wolff skomponował i wydał ponad 300 utworów w większości przeznaczonych na fortepian. Chopinowi zadedykował Grand Allegro de Concert op. 39 pour piano seul i Hommage à Chopin, Rêverie-Nocturne op. 169. Był wujem Henryka i Józefa Wieniawskich.

Ewa Talma-Davous


Bibliografia:

Antoine-François Marmontel, Edouard Wolff w: Virtuoses contemporains, Paris, Heugel, 1882, s. 103-112.
Tomasz Wojak, Edward Wolff i jego zachwyt dla Chopina, w: „Pianiści- wirtuozi w Paryżu wokół Chopina = Les pianistes-virtuoses à Paris autour de Chopin", Paris- Sorbonne 24-25 novembre 1998, «Chopin w kręgu przyjaciół/Chopin parmi ses amis» t V, éd. I. Poniatowska / D. Pistone, Warszawa, 1999.
E. Talma-Davous, Edouard Wolff (1816-1880) ou Le copiste inspiré, na: VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej NIFC „Oddziaływanie muzyki Chopina na kompozytorów europejskich do Pierwszej Wojny światowej",  Warszawa, 4-6 grudnia, 2008.

[1] Korespondencja Fryderyka Chopina, tom I, s. 334
[2] ibid., tom II, s. 45

 


 

Wg kategorii: