Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Teresa Chylińska

Teresa Chylińska

Teresa Chylińska

*20 VI 1931 Wojciechowice

Teresa Chylińska - polska muzykolog zajmująca się badaniem życia i twórczości Karola Szymanowskiego.

W latach 1949-53 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska u prof. Zdzisława Jachimeckiego). W latach 1954-89 pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. W latach 70-tych prowadziła wykłady z historii muzyki polskiej w Instytucie Muzykologii UJ oraz z historii edytorstwa muzycznego na Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 1968-79 pełniła funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (kilkakrotnie we władzach Sekcji Muzykologicznej) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego. W latach 1979-80 była prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Od 1985 do 1988 była także członkiem Rady Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 1997 r. członek Zarządu (sekretarz) Fundacji im. Karola Szymanowskiego i członek Jury Nagrody im. Karola Szymanowskiego.   

W ciągu lat 1960-1980 odbywała wielokrotne podróże w poszukiwaniu materiałów źródłowych dotyczących Karola Szymanowskiego, m. in. do: Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, ZSRR, na Litwę, Ukrainę, do Stanów Zjednoczonych.

Wygłaszała liczne referaty i odczyty na międzynarodowych konferencjach. Jako autorka współpracowała z wydawnictwami słownikowymi i encyklopedycznymi, m. in. Encyklopedia Muzyczna PWM, New Grove Dictionary of Music and Musicians, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Polski Słownik Biograficzny, Encyklopedia Muzyczna PWM.

Jest redaktorem naukowym edycji źródłowo-krytycznej dzieł Karola Szymanowskiego. Opracowała i opublikowała kompletną korespondencję Karola Szymanowskiego jest także autorką monumentalnej monografii poświęconej kompozytorowi: Karol Szymanowski i jego epoka (3 tomy, Kraków, Musica Jagellonica 2008).

Nagrała cykl 22 godzinnych źródłowo-dokumentalnych audycji słowno-muzycznych tworzących radiową biografię Karola Szymanowskiego - cykl ten emitowany był po raz pierwszy w 2 Programie Polskiego Radia od stycznia 2002 do stycznia 2003 r.

Za zasługi na polu kultury otrzymała liczne odznaczenia w tym m.in. Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1996), Nagrodę miesięcznika "Nowe Książki" (2002), Odznakę Prezydenta Miasta Krakowa "Honoris Gratia" (2006), Złoty Medal Gloria Artis - Zasłużony Kulturze (2006), Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej w Krakowie (2007), Nagrodę im. Jana Długosza (2009).


 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini