Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Wojciech Nowik

Wojciech Nowik

*5 I 1940 Warszawa

Wojciech Nowik, polski muzykolog. W 1978 r. uzyskał stopień doktora ("Problemy procesu twórczego F. Chopina w świetle jego autografów muzycznych") w Insttucie Muzykologii UW i do 1993 pracował tamże jako adiunkt. Od 1994 pracuje w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina), od 2002 r. jako kierownik Katedry Teorii Muzyki. Habilitowal się w 2001 na Wydziale Historii UAM w Poznaniu pracą Chopinowski idiom sonatowy (Warszawa 1998).

Brał udział w cyklu publikacji "Chopin w kręgu przyjaciół" od 1995, w konferencjach chopinowskich NIFCu od 2001 r., także w II Kongresie poświeconym Chopinowi w 1999 i w międzynarowodej konferencji Akademii Muzycznej w tymże roku w  Warszawie, również w sympozjach zagranicznych m.in. w Pekinie.

W jego zainteresowaniach naukowych dominuje problematyka semiotyki i analizy muzycznej w odniesieniu do dzieła Chopina. Podejmuje w ostatnich latach także tematykę muzyki współczesnej i teorii muzyki. Zrekonstruował akompaniament Chopina do arii Casta diva z Normy Belliniego, korygował błędy wydawców w edycjach pieśni Pierścień i Moja pieszczotka, interpretował problemy notacji, procesu twórczego, "Chopinowskich listów" do Delfiny Potockiej i wiele innych. Zainicjował, zorganizował w Akademii Muzycznej/Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie trzy międzynarodowe konferencje i redagował materiały:

  • I. Topoz narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku (wyd. 2006),
  • II. Topoz narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski (2007, wyd. 2008)
  • III. Topoz narodowy w muzyce polskiej okresu międzywojennego  (2009, w przygotowaniu).

Był też konsultantem i redaktorem 2 książek Reginy Smendzianki: Jak grać Chopina - próba odpowiedzi, Warszawa 200, tłum chiń. Ru He Yan, Zou Xiao Bang, Pekin 2007;  Jak grać Chopina - próba odpowiedzi. Utwory z orkiestrą, Warszawa 2005      

                                                                                 

 

Wg kategorii: