Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Piotr Poźniak

Piotr Poźniak

Piotr Poźniak

*26 VIII 1939 Kraków

Muzykolog. W latach 1958-1963 studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Równolegle odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, równocześnie na Wydziale I (Teoria-Kompozycja-Dyrygentura) i IV (Instruktorsko-Pedagogicznym). Ucxzył się gry na fortepianie, oboju, flecie, trąbce i skrzypcach.

Pracował w Dziale Muzycznym Biblioteki Jagiellońskiej, następnie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, początkowo jako korektor muzyczny, a od 1965 r. jako redaktor zajmujący się publikacjami z zakresu muzyki dawnej.

W 1972 r. uzyskał stypendium Rządu Francuskiego i przez 4 miesiące prowadził badania naukowe, w tym poszukiwania archiwalne, w Paryżu i na Południu Francji. Od 2003 profesor UJ.

Od 1967 r. uczestniczył w 17 naukowych konferencjach ogólnopolskich, w 20 konferencjach i kongresach międzynarodowych oraz w dwóch konferencjach naukowo-redakcyjnych. Kilkakrotnie prowadził całosemestralne wykłady w Akademii Muzycznej w Krakowie, odbywał też gościnne wykłady na uniwersytetach w Bochum, Leuven, Rzymie, Salzburgu, w Akademii Muzycznej w Kijowie i w Herzog-August-Bibliothek w Wolfenbüttel.

Od 1973 r. jest redaktorem działu 'XVI wiek' części osobowej Encyklopedii Muzyki PWM, a od 1988 r. członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawanej przez Instytut Sztuki PAN «Monumenta Musicae in Polonia».

Od 1967 r. jest członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.


 

Wg kategorii: