Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Stefan Jarociński

Stefan Jarociński

*16 VIII 1912 Wielątki, †8 V 1980 Warszawa

Muzykolog. Studiował prawo na Uniwersytecie warszawskim oraz filozofię i socjologię na Uniwersytecie w Paryżu. Wiedzę muzykologiczną zdobywał słuchając wykładów na Uniwersytecie Warszawskim i w Paryżu. Od 1950 pracował w Państwowym Instytucie Sztuki w Zakładzie Muzyki prowadzonym przez prof. Chomińskiego. 

W 1964 roku uzyskał tytuł doktora (rozprawa pt. Debussy a impresjonizm i symbolizm). Od 1968 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii i Teorii Muzyki Instytutu Sztuki PAN.  

Opublikował szereg artykułów prasowych, recenzji, esejów w czasopismach muzycznych i literackich. Brał udział w konferencjach naukowych m.in. w Paryżu, Brukseli, Boloni, Florencji, Rzymie, Bratysławie, Wilnie. 

W 1966 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jest autorem Antologii polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku, biografii Debussy. Kronika życia, dzieła, epoki (Kraków 1972). 


 

Wg kategorii: