Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Janusz Miketta

Janusz Miketta

Janusz Miketta

*11 V 1890 Radziwiłłów, †14 II 1954 Kraków

Miketta Janusz, polski muzykolog i pedagog. Studia Muzyczne odbył w Warszawie oraz w Lipsku. Przed II wojną światową pracował m.in. w Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Chopina. Po 1945 r. pełnił m.in. funkcję naczelnika wydziału szkolnictwa muzycznego w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz profesora w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.

W pracy Mazurki Chopina poddał szczegółowej analizie wszystkie utwory tego gatunku, koncentrując się na ich harmonii, melodyce oraz formie. Na studia Miketty nad melodyką Chopina składają się dwa szkice: „Zamiennik jako czynnik melodiotwórczy” oraz „Motyw chopinowski”. W tym ostatnim Miketta charakteryzuje strukturę melodyczną, która należała według niego do najcześciej powtarzanych w twórczości kompozytora (formuła oparta na szkielecie 5-6-5-8-9-10, gdzie cyfry oznaczają stopnie skali). Zasadność odkrycia Miketty była w późniejszej literaturze kwestionowana (Z. Chechlińska), ale znalazła także obrońców (m.in. M. Tomaszewski).


 

Wg kategorii: