Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Włodzimierz Poźniak

Włodzimierz Poźniak

*28 VI 1904 Kraków, †29 I 1967 Kraków

Muzykolog, w latach 1929-1932 studiował prywatnie kompozycję u Michała Piotrowskiego i Bolesława Wallek-Walewskiego. Równocześnie w roku 1927 podjął studia muzykologiczne u Zdzisława Jachimeckiego w Seminarium Historii i Teorii Muzyki UJ, gdzie w roku 1930 otrzymał etat asystencki.

W latach 1930-1937 wykładał przedmioty teoretyczne w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, a od 1937 do wybuchu wojny w Szkole Muzycznej im. S. Moniuszki w Krakowie.

W latach 1934-1935 jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej kontynuował studia muzykologiczne i kompozytorskie we Wrocławiu u A. Schmitza i w Berlinie u A. Scheringa, G. Schünemanna i E. Peppinga.

Jako żołnierz polski internowany na Węgrzech całą wojnę spędził w obozie jenieckim w Dössel koło Wartburga. Po powrocie do kraju wiosną 1946 r. ponownie podjął pracę na UJ na stanowisku młodszego asystenta. W roku 1962 założył Zakład Folkloru Muzycznego przy Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ, którym następnie kierował.

Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się wokół zagadnień związanych z polską muzyką XIX wieku. Jest autorem monografii Eugeniusza Pankiewicza, prac dotyczących Antoniego Radziwiłła (A. Radziwił i jego muzyka do "Fausta", Kraków 1957), Michała Kleofasa Ogińskiego (Romans wokalny w twórczości M.K. Ogińskiego, Kraków 1934) i Stanisława Moniuszki (Niezrealizowane projekty operowe Moniuszki, "Kwartalnik Muzyczny" 1948, nr 21-22). Drugą ważną gałęzią działalności naukowej Poźniaka były badania folkloru muzycznego. W latach 1950-1955 prowadził Akcję Zbierania Folkloru Muzycznego w Polsce Południowej, organizowaną przez Państwowy Instytut Sztuki.

Z jego inicjatywy powstała seria Bibliografia Polskich Czasopism Muzycznych (pod redakcją T. Strumiłły i K. Michałowsiego), w ramach której ukazała się bibliografia Echo muzyczne 1877-1882; Echo muzyczne, teatralne i artystyczne 1883-1907Polskiego Słownika Biograficznego (t. 8-13) i Małej encyklopedii muzyki.

Brał czynny udział w życiu muzycznym Krakowa jako organizator koncertów, wieloletni recenzent czasopism muzycznych (ponad 100 recenzji) i autor audycji radiowych. Od początku swej działalności naukowej współpracował z PAU, gdzie od r. 1948 był sekretarzem Podkomisji Muzykologicznej. Z prac muzykologicznych wydał ponad 100 pozycji, w tym wiele artykułów i sprawozdań dla takich periodyków i wydawnictw muzycznych jak: "Orkiestra", "Kwartalnik Muzyczny", "Muzyka", "Ruch Muzyczny", "Hesses Muskkalender", "Jahrbuch Peters", "Schweizerische Musikzeitung" i "Feuilles musicales".


 

Wg kategorii: