Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Edward Boniecki

Edward Boniecki

*1962

Historyk literatury, eseista, krytyk literacki, profesor nadzwyczajny Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Pracowni Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Studiował polonistykę (Uniwersytet Warszawski) i filozofię (Akademia Teologii Katolickiej). W 1993 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Struktura „nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim, habilitował się natomiast w 1999 roku pracą Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka.

Publikował m.in. w „Znaku”, „Odrze”, „Twórczości”, „Pamiętniku Literackim”, „Muzyce” i włoskim kwartalniku „Prometeo”. Interesują go zagadnienia antropologiczne literatury Młodej Polski oraz związki między literaturą a innymi sztukami, zwłaszcza muzyką. Znawca spuścizny Karola Szymanowskiego, uczestnik międzynarodowych konferencji muzykologicznych, jeden z autorów Encyklopedii Muzycznej PWM.

Publikacje książkowe

  • Struktura „nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1993.
  • Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1998.
  • „Duch się we mnie wichrzy”. Tadeusz Miciński wobec zagadki człowieka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
  • Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.
  • Maria Komornicka, Listy, zebrał i opr. Edward Boniecki, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2011.

 

Wg kategorii: