Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Ewa Sławińska-Dahlig

Ewa Sławińska-Dahlig

Ewa Sławińska-Dahlig

*2 VI 1979 Kutno

Ewa Sławińska-Dahlig, muzykolog, urodzona w 1979 r. w Kutnie. Od 1994 r. kształciła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie w klasie fortepianu. Naukę kontynuowała w PSM II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie. W latach 1998-2003 studiowała w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia magisterskie ukończyła z oceną bardzo dobrą. Pracę dyplomową pt. Pisarstwo muzyczne Bohdana Pocieja napisała w Zakładzie Estetyki i Historii Muzyki pod kierunkiem prof. Zbigniewa Skowrona. W roku akademickim 2000/2001 otrzymywała stypendium naukowe, a w latach 2001/2002 i 2002/2003 stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W semestrze zimowym 2002/03 była stypendystką programu Socrates-Erasmus w Musikvidenskabeligt Institut Københavns Universitet w Danii. W roku 2009 r. otrzymała stypendium twórcze z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego prowadziła badania nad życiem i twórczością Adolfa Gutmanna.

Jest członkiem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współpracowała z Profesorem Janem Ekierem przy Wydaniu Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina. Od 2002 r. związana z Łódzkim Domem Kultury w Łodzi, gdzie pełni funkcję instruktora. Dwukrotnie została laureatką nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego: w 2007 r. za osiągnięcia zawodowe oraz w 2013 r. za "osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury" w kategorii "Osobowość". Od 2007 r. współpracowała z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, w latach 2012-2013 jako kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw.

Autorka dwupłytowego albumu z muzyką ludową in crudo pt. Tradycje muzyczne Polski środkowej (Łódź 2007), rezultatu badań terenowych w latach 2003-2007, a także książek: Chopin w Sannikach. Konteksty historyczno-kulturowe (Sanniki 2007, 2009), wersja angielska: Chopin in Sanniki. Historical and cultural contexts, tłum. John Comber (Sanniki 2007); współautorka - Chopin na Mazowszu. Przewodnik po miejscach historycznych i współczesnych (Warszawa 2004) oraz Polska Chopina. Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora (Warszawa 2007); wersja angielska: Chopin's Poland. A guidebook to places associated with the composer, tłum. i red. John Comber (Warsaw 2008), wersja hiszpańska: La Polonia de Chopin. Guía ilustrada de los lugares relacionados con el compositor, tłum. José Andrés Albán Juárez (Varsovia 2011). Książka Adolphe Gutmann - ulubiony uczeń Chopina (Warszawa 2013), jest zapowiedzią dysertacji doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ewa Sławińska-Dahlig jest ponadto autorką kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych, których tematyka koncentruje się wokół tematyki chopinowskiej oraz folkloru muzycznego regionów Polski środkowej.


 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini mini