Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Abram Lufer

Abram Lufer

Abram Lufer

*25 VIII 1905 Kijów, †13 VII 1948 Kijów

Abram Lufer – laureat IV nagrody II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1932). Abram Lufer wykształcenie muzyczne odebrał w Kijowskim Technikum Muzycznym, które ukończył w 1925 roku, jako wychowanek klasy fortepianu prof. G. Beklemieszewa. Następnie wstąpił do Wyższego Instytutu Muzyczno-Dramatycznego im. Łysenki w Kijowie. Studia na wspomnianej uczelni ukończył w 1928 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Tego samego roku objął w Instytucie klasę fortepianu; od 1929 r. kierując katedrą fortepianu specjalnego.

Niezależnie od pracy pedagogicznej, od 1929 r. rozwijał ożywioną działalność estradową na terenie Ukrainy. W 1930 roku został laureatem I nagrody ukraińskiego Ogólnokrajowego Konkursu Pianistycznego w Charkowie. Dwa lata później (1932) odniósł sukces na II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, otrzymując IV nagrodą. Nagroda ta przypadła mu w wyniku losowania, ponieważ uzyskał taką samą ilość punktów jak Bolesław Kon (nagród ex aequo regulamin nie przewidywał).

Trzon repertuaru Lufera stanowiły dzieła romantyków: Schumanna, Liszta, Chopina, ale także utwory kompozytorów współczesnych, szczególnie ukraińskich – Kosenki, Latoszyńskiego i Rewuckiego.

W 1934 roku powierzono mu kierownictwo reformy szkolnictwa muzycznego w Kijowie, w wyniku której, w strukturze Konserwatorium pojawiło się Technikum Muzyczne oraz fakultety muzyczne różnych szkół. Rok później otrzymał tytuł profesora Konserwatorium. W latach 1941-1944 był dyrektorem Konserwatorium w Swierdłowsku oraz kierownikiem katedry fortepianu specjalnego.

Po ustaniu działań wojennych powrócił do Kijowa, odzie objął stanowisko dyrektora Konserwatorium, które prowadził do śmierci (1948). Niezależnie od piastowanych stanowisk w uczelniach muzycznych, w latach 1930-1941 i 1944-1946 był solistą Filharmonii Kijowskiej oraz rozgłośni radiowej w Kijowie.

Jego uczennicą była Tatiana Goldfarb, laureatka Konkursu Chopinowskiego w 1937 roku.

Stanisław Dybowski

 

Wg kategorii: