Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Edwin Szwajkowski

Edwin Szwajkowski

Edwin Szwajkowski

Urodził się w 1994 r. Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu w Narodowej Szkole Sztuk Pięknych im. M.K. Cziurlionisa w Wilnie pod kierunkiem prof. Vidy-Emilii Prekeryte. Obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just oraz w klasie kameralistyki prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz. Jest laureatem wielu nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach, m.in.: I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Wilnie (2010 r.), wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Szafarni (2011 r.), III nagrody oraz dwóch nagród specjalnych w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Narvie, Estonia (2012 r.), I nagrody oraz nagrody specjalnej w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego w Kielcach (2013 r.), I nagrody w Chopinowskim Turnieju Pianistycznym im. Ludwika i Haliny Stefańskich w Krakowie (2013 r.). W 2013 r. został nagrodzony przez prezydenta Litwy za sukcesy artystyczne i działalność koncertową. Brał udział w kursach mistrzowskich pod kierunkiem profesorów: M. Jepsena, A. Palety-Bugaj, G. Weinberg-Tatza, P. Pagny, M. Morettiego, A. Jasińskiego, M. Szwajger-Kułakowskiej. Występuje w kraju i za granicą koncertując w wielu prestiżowych salach (Filharmonia Świętkorzyska, Filharmonia w Kownie, Filharmonia w Tallinnie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum miasta Łodzi, Akademia Muzyczna w Wilnie i w Kownie). Jako solista koncertował z Orkiestrą Symfoniczną Miasta Narva, Filharmonią im. W. Lutosławskiego w Łomży, Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Warszawską Orkiestrą Kameralną im. Zenona Brzewskiego. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.


 

Wg kategorii: