Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Marcin Poprawski

Marcin Poprawski

Marcin Poprawski

dr Marcin Poprawski - doktor nauk humanistycznych, muzykolog, manager projektów i instytucji kulturalnych, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Kulturoznawstwa oraz w Collegium Polonicum UAM-EUV.

Od roku 2006 jest wykładowcą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu związków zarządzania i estetyki. Jest także koordynatorem międzynarodowego programu studiów Master of Intercultural Communication Studies i członkiem zespołów badawczych w zakresie polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze, współautorem strategii, ekspertyz i szkoleń dla samorządów i instytucji, autorem publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania i estetyki, oraz monografii Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego (Poznań 2008). Jest redaktorem tomów zbiorowych poświęconych polityce kulturalnej: Instytucje upowszechniania kultury: przeżytek, czy nowa jakość (Poznań 2009), Instytucje kultury w czasach kryzysu (Poznań 2009), Strategicznie o kulturze w regionie (Poznań 2011). Jest współzałożycielem SOK: Samorządowego Obserwatorium Kultury i Regionalnego Obserwatorium Kultury - Centrum Badawczego UAM, współtwórcą i dyrektorem organizacyjnym Festiwalu Polska Akademia Gitary.


 

Wg kategorii: