Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres

Jacek Kurczewski

Jacek Kurczewski

Jacek Kurczewski - socjolog, kierownik Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa oraz Ośrodka Badań Społecznych w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. członek Rady Programowej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W latach 1988-89 członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od 1989 r. członek Komitetu Helsińskiego. W latach 1991-93 wicemarszałek Sejmu RP.

Wydał m.in. Przeciw-obyczaje (Trio, Warszawa 2007), Ścieżki emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce (Trio, Warszawa 2009), liczne artykuły m.in. Klątwa Marsjasza, "Krytyka Polityczna 3" (2003); Miejsce przemocy w kulturze współczesnej ("Przegląd Socjologiczny", 2003), Społeczne aspekty muzyki Chopina w: Chopin - w poszukiwaniu wspólnego języka (NIFC, Warszawa 2001).

 


 

Wg kategorii: