Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Jerzy Godziszewski

Jerzy Godziszewski

Jerzy Godziszewski

* 24 IV 1935 Wilno, † 5 III 2016

Pianista, zdobywca II wyróżnienia VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu pod kierunkiem Ireny Kurpisz-Stefanowej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Stanisława Szpinalskiego i Marii Wiłkomirskiej. W 1960 zdobył II wyróżnienie na VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Witolda Małcużyńskiego. W latach 1960-61 doskonalił swą umiejętność gry na fortepianie pod kierunkiem Arturo Benedetti-Michelangelego na kursach mistrzowskich w Arezzo. Od 1978 Jerzy Godziszewski pełnił funkcję profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy.

Występował w wielu krajach Europy, m.in. w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Niemczech, Austrii, we Włoszech, Francji, w Szwecji, Norwegii, prowadził także aktywną działalność koncertową w Polsce (również jako kameralista). Posiadał w repertuarze m.in. wszystkie dzieła fortepianowe Ravela i Szymanowskiego oraz programy monograficzne poświęcone dziełom Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta, Brahmsa, Debussy'ego, Prokofiewa, Bartóka i Messiaena. Dokonał nagrań płytowych dla Polskich Nagrań i Wifonu oraz wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (m.in. zarejestrował wszystkie utwory fortepianowe Karola Szymanowskiego).

W 1998 otrzymał nagrodę Fundacji im. Karola Szymanowskiego. Za całokształt działalności został odznaczony Złotą Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. W 2007 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy przyznała mu tytuł doktora honoris causa.


 

Wg kategorii: