Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Maria  Warchoł-Sobiesiak

Maria Warchoł-Sobiesiak

Maria  Warchoł-Sobiesiak

Maria Warchoł-Sobiesiak - pianistka, pedagog, profesor w Katedrze Instrumentalistyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Absolwentka rybnickiej szkoły muzycznej w klasie fortepianu prof. Karola Szafranka, następnie Wydziału Instrumentalnego PWSM w Katowicach w klasie prof. Marii  Smyczyńskiej. Jej dwa przewody artystyczne - I-go i II -go stopnia przeprowadzone zostały na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach. Oprócz działalności koncertowej na terenie Polski i Czech zajmuje się publicystyką.

Brała udział w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych wygłaszając referaty na tematy związane z dydaktyką fortepianową - niektóre z nich zostały opublikowane jako materiały pokonferencyjne w pracach zbiorowych Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Jako pianistka-pedagog współpracuje również z PSM I i II stopnia w Rybniku, gdzie jest kierownikiem sekcji fortepianu. Jako ekspert z ramienia Ministra Edukacji Narodowej bierze udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnych dla nauczycieli występujących o awans zawodowy.


 

Wg kategorii: