Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Anna Emilia Wiesiołowska

Anna Emilia Wiesiołowska

Anna Emilia Wiesiołowska

*1793 Komorów, †4 V 1873 Janin

Anna-Emila Skarbkówna urodziła się w 1793 roku w Komorowie, wsi należącej do dóbr izbickich na Kujawach i została ochrzczona 26 lipca tegoż roku w Izbicy. Była córką Kacpra Skarbka, kasztelanica inowrocławskiego, rotmistrza Kawalerii Narodowej, współwłaściciela Izbicy oraz jego drugiej żony, Ludwiki Fengerówny. Wraz z rodzicami przeniosła się ok. 1800 roku z Izbicy do Żelazowej Woli i Warszawy. Przez kilka lat była wraz z braćmi wychowanką Mikołaja Chopina. Występuje jako matka chrzestna Marianny Chluskiej w Brochowie (1817), w parze z Leopoldem Skarzyńskim. Dnia 11 kwietnia 1820 roku poślubiła w Brochowie Stefana Wiesiołowskiego i po ślubie zamieszkała w majątku męża, w Strzyżewie, położonym w pow. krotoszyńskim, w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Idzi-Stefan Wiesiołowski urodził się w Strzyżewie w 1791 roku, jako syn Stanisława i Honoraty z Kiełczewskich. Przez matkę był również związany z Kujawami, bowiem jego dziadek po kądzieli, Józef Kiełczewski, był burgrabią przedeckim, a dobra Kiełczewskich, leżały w pobliżu Izbicy. Stefan był posłem na sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego, radcą ziemstwa, a właścicielem Strzyżewa był jeszcze w 1842 roku. W późniejszych latach przeniósł się do Królestwa Polskiego, gdzie został właścicielem dóbr Byszew w pow. łęczyckim. Zmarł 24 września 1861 roku w Ujejscu w pow. olkuskim.

Jako matka chrzestna Fryderyka, Anna Skarbkówna pozostawała, według późniejszych autorów, w bardzo serdecznych i bliskich związkach z Chopinami. Ponieważ mieszkała od 1820 roku za granicą, dlatego właśnie nie mamy zbyt wielu przykładów tej zażyłości. Pierwszym jej przejawem jest ceremonia dopełnienia chrztu Fryderyka Chopina w Brochowie, gdzie 16-letnia Anna jest matką chrzestną, obok Franciszka Grembeckiego, jako ojca chrzestnego. Z lat późniejszych, wiadomo, że u niej spędził ostatni okres życia i zmarł jej ojciec, Kacper Skarbek. Wiemy także, że Chopinowie bywali u Wiesiołowskich w Strzyżewie z wizytami, na przykład w 1829 roku. Także i Anna Wiesiołowska, przyjeżdżając do Żelazowej Woli, starała się spotkać z Chopinami; znamy taką wizytę z 1832 roku. Inna wzmianka to list Mikołaja Chopina do syna w Paryżu z dnia 7 września 1834 roku, odnoszący się do testamentu Michała Skarbka. Można z niego wywnioskować, że Anna Wiesiołowska była, podobnie jak Chopin, poważnym wierzycielem Michała - można też przypuszczać, że pomagała bratu finansowo, nie biorąc pokwitowań, i w świetle testamentu została w uregulowaniu tych zobowiązań pominięta. Fryderyk Chopin, jak to wynika z jego listu z 12-26 grudnia 1845 roku regularnie posyłał z Paryża swojej chrzestnej prezenty na Boże Narodzenie.

Anna ze Skarbków Wiesiołowska zmarła 4 maja 1873 roku. Jej nagrobek znajdował się w kościele parafialnym w Janinie w pow. stopnickim. W małżeństwie ze Stefanem Wiesiołowskim Anna miała czworo dzieci: Ludwikę-Antoninę-Zofię (ur. 15 maja 1822, Strzyżew), której chrzestnym był Kacper Skarbek, zamężną od 1839 roku z Ludwikiem Byszewskim herbu Jastrzębiec (ok. 1811- 1887), właścicielem Ujejsca, Wacława-Bonawenturę (ur. 22 lipca 1824, Strzyżew), Romana-Stefana (3 września 1825, Strzyżew - po 1864), którego chrzestnym był Michał Skarbek, ożenionego z Cecylią Olszewską i Hipolita-Wiktora (ur. 22 grudnia 1827, Strzyżew), ożenionego z Wielowiejską.

Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (październik 2006)

Bibliografia:   
Andrzej Sikorski, Piotr Mysłakowski, Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość, Warszawa 2000.   
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski, Warszawa 2005.   
André Clavier, Dans l'entourage de Chopin, Lens 1984.   
Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. Bronisław Edward Sydow, t. I-II, Warszawa 1955.

 

Wg kategorii: