Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Maurycy Mochnacki

Maurycy Mochnacki

Maurycy Mochnacki

*13 IX 1804 Bojaniec k. Lwowa, †20 XII 1834 Auxerre

Mochnacki Maurycy, polski krytyk muzyczny i literacki, pianista, działacz polityczny, uczestnik i kronikarz powstania listopadowego. Od 1819 r. mieszkał w Warszawie. Był uczniem Liceum Warszawskiego. Od 1821 r. studiował na Wydziale Prawa UW. Współpracował z czasopismem literackim "Astrea". W 1823 r. został aresztowany za przynależność do tajnego studenckiego Związku Wolnych Polaków. W 1825 r. był współredaktorem „Dziennika Warszawskiego", w którym zamieścił swój pierwszy manifest myśli romantycznej O duchu i źródłach poezji w Polszcze. Następnie pracował w redakcji "Izydy Polskiej", w Komisji Spraw Wewnętrznych i w Wydziale Cenzury.

Jako krytyk muzyczny zadebiutował prawdopodobnie w 1826 r. w "Gazecie Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego". W latach 1827-29 był współredaktowem "Gazety Polskiej", a w latach 1829-30 "Kuriera Polskiego", w których ogłosił liczne teksty poświecone muzyce. Zabierał głos na temat większości ważnych wydarzeń muzycznych; opublikował artykuły dotyczące Chopina. Członek sprzysiężenia Piotra Wysockiego, w powstaniu listopadowym dosłużył się orderu Virtuti Militari. Po upadku powstania wyemigrował do Paryża.

W 1832 r. wystąpił w Metzu z publicznym koncertem fortepianowym na cele dobroczynne. Od 1834 r. przebywał w Auxerre. Był naczelnym publicystą w "Pamiętniku Emigracji Polskiej". Wydał pracę Powstanie narodu polskiego (Paryż 1834). Od lat dziecinnych uczył się gry na fortepian. Myślał o wyłącznym zajęciu się muzyką. Zamierzał wydać drukiem kilka swoich kompozycji. Jako recenzent muz. odznaczał się krytycyzmem i stylem pełnym polemicznego temperamentu. Z Chopinem przyjaźnił się w okresie warszawskim, na gruncie muzycznym oraz poprzez związek ze środowiskiem młodych literatów warszawskich (S. Witwickim, B. Zaleskim, S. Goszczyńskim, E. Odyńcem i D. Magnuszewskim). Młodzi romantycy spotykali się w kawiarni „Dziurka" na ul. Miodowej. Spotkania te często kończyły się posiedzeniami w domach uczestników, podczas których dyskutowano na temat sztuki i polityki oraz słuchano gry fortepianowej Chopina i Mochnackiego. Kontakt ze środowiskiem literatów warsz. silnie wpłynął na kształtowanie ogólnych poglądów estetycznych Chopina.

Magdalena Oliferko

 

Wg kategorii: