Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Mieczysław Tomaszewski

Mieczysław Tomaszewski

Mieczysław Tomaszewski

*17 XI 1921 Poznań

Mieczysław Tomaszewski, muzykolog i edytor. Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Reprezentuje muzykologię zorientowaną humanistycznie. Od 1952 roku pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie (od 1954 r. redaktor naczelny, 1965-88 dyrektor). W latach 1960-66 wykładał teorię i estetykę muzyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1959 był wykładowcą na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 1971 docent, od 1989 profesor). W latach 1966-86 kierował założonym przez siebie Podyplomowym Studium Edytorstwa Muzycznego, od 1967 Katedrą Edytorstwa Muzycznego, w latach 1976-86 Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki. W latach 1982-85 był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzi badania nad muzyką czasów romantyzmu i nad romantyzującym nurtem polskiej muzyki współczesnej, nad teorią pieśni europejskiej i pokrewieństwem sztuk. Centrum jego zainteresowań stanowi twórczość Fryderyka Chopina.

W zakresie chopinologii opublikował m.in.: Kompoztorzy polscy o Chopinie (1959), Chopin. Diariusz par image (1990), Fryderyk Chopin. Życie twórcy (1995; CD-ROM), Muzyka Chopina na nowo odczytana (1996), Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (1998, monografia parokrotnie nagrodzona), Chopin und seine Zeit (1999), Chopin i George Sand (2003), Chopin. Fenomen i paradoks (2009), Chopin (2009), Chopin. Ein Leben in Bildern (2010), Muzyka Chopina odczytana na nowo (I wyd. 1996; II wyd. 2010). Oprócz chopinologicznych prac naukowych Mieczysław Tomaszewski jest także autorem poświęconych kompozytorowi książek popularnonaukowych oraz audycji radiowych.

W roku 2000 został wyróżniony przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina: „(...) za całokształt badań nad dziełem i postacią Fryderyka Chopina, a w szczególności za pracę Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (...). W 2010 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz został uhonorowany przez Ministra Kultury odznaką "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina". Obecnie jest członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.


M. Tomaszewski wygłaszał wykłady, odczyty i referaty dotyczące twórczości kompozytora i muzyki polskiej m.in. w: Paryżu, Dijon, La Chatre (Nohant), Valldemosie, Mariańskich Łaźniach, Wiedniu, Grazu, Gamming, Dreźnie, Lipsku, Hamburgu, Essen, Dusseldorfie, Chemnitz, Aarchus, Wilnie, Bratysławie, Londynie i Nowym Jorku.

Pod redakcją naukową M. Tomaszewskiego ukazało się 14 tomów Biblioteki Chopinowskiej (1959-1986) oraz 5 tomów serii Documenta Chopiniana (1970-1990). Obecnie współredaguje Rocznik Chopinowski i Chopin Studies. Z dokonań nietypowych trzeba wymienić: dokumentalny film biograficzny Chopin (TVP 2/Arte, 1997), cykl 44 audycji radiowych pt. Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie (PR 2, 1999/2000) oraz pierwszy na świecie leksykon multimedialny poświęcony jednemu kompozytorowi: Fryderyk Chopin. Życie twórcy (wersja pierwsza: 1990, wersja nowa: 2000). 

Prof. Tomaszewski jest autorem wielu książek o Fryderyku Chopinie:

 • Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie. Antologia. Kraków 1959
 • Pieśni Fryderyka Chopina. Zarys monograficzny. 1960 (nie wydana)
 • Chopin. Diariusz par image. (współautor strony ikonograficznej: B. Weber). Również w jęz. ang. i niem. Kraków-Warszawa 1990
 • Muzyka Chopina na nowo odczytana. Kraków 1996
 • Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1998 ; 2.wyd. (uzupełnione) Kraków 2005
 • Frederic Chopin und seine Zeit. Laaber 1999
 • Chopin i George Sand. Kraków WL 2003

Z kilkudziesięciu tekstów o kompozytorze (publikowanych w 7 językach) szczególniejsze znaczenie posiadają studia:

 • Filiacje twórczości pieśniarskiej Chopina z polską pieśnią ludową, popularną i artystyczną. (1961)
 • Uwagi o ewolucji stylu Chopina. (1979)
 • Chopin Fryderyk Franciszek. Hasło w t.2 Encyklopedii Muzycznej PWM (1985)
 • Le styl de Chopin et ses transformations. (1989)
 • Fantasie f- moll op. 49. Genese Struktur, Rezeption. (1995)
 • Présence de Chopin chez les musiciens contemporaines et postérieurs. (1995)
 • Z badań nad rezonansem muzyki Chopina: Etiuda a - moll op. 25 nr 11 w świetle jej słownych interpretacji. (1996)
 • Chopin, Kurpiński i pieśń powszechna.(1999)
 • Chopina Scherzo cis-moll op. 39. Od proweniencji do rezonansu. (2000)
 • Les melodies de Chopin et leur particularités dans le context du lyrisme vocal européen. (2002)
 • Chopin w kręgu wartości. (2002)
 • Chopin's inspirations from polish common song. (2003)
 • Fryderyka Chopina stosunek do wiary. (2003)
 • Autour de phénomène de la musique de Chopin. De la provenance à la resonance. (2004)
 • Zawirowania wokół Mazurka a-moll op. 17 nr 4. (2004)
 • The Nocturne in Db major op. 27 No 2. (2005)

W roku 1999 prof. Mieczysław Tomaszewski otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej oraz nagrodę wydawców im. J. Długosza za monografię Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. W roku 2000 został wyróżniony przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina: "(...) za całokształt badań nad dziełem i postacią Fryderyka Chopina, a w szczególności za pracę  «Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans» (...)" Został powołany do Rady Programowej NIFC we wrześniu 2001 roku. 30 marca 2016 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej w Katowicach.

Redakcja

 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini mini